Hiệu ứng đám đông

Dạo gần đây mọi người xôn xao đề tài cải cách tiếng Việt. Đa số ý kiến là chỉ trích và tôi cũng đã từng là 1 trong số đó. Tuy nhiên, sau khi suy ngẫm và nhìn nhận, tôi thấy sự việc nên được nhìn nhận từ nhiều hướng.

Một trong những ý kiến hiếm hoi phản biện

Khi một cái gì đó hơi khác với bình thường, không theo tâm lý số đông, thì lập tức nhận gạch đá. Ở đây tôi không bàn tới chuyện đề xuất là đúng hay sai vì tôi không phải là 1 nhà ngôn ngữ học mà chúng ta cần phải có 1 hội đồng thẩm định rồi mới ra kết luận cuối cùng được.

Cho đến khi có kết quả thẩm định, thiết nghĩ, đề xuất của tác giả vẫn cần được trân trọng. Chẳng phải Galileo đã từng bị xử tử khi đi ngược lại với niềm tin của mọi người rằng Trái đất quay xung quanh mặt trời sao?

Ngôn ngữ, là một thứ có thể thay đổi theo thời gian để cập nhật theo xu thế. Ngày trước rộ lên ngôn ngữ teen nhưng cuối cùng cũng chìm vào quên lãng. Vậy mới thấy, tâm lý đám đông thật là đáng sợ, trước khi chạy theo tâm lý đám đông, hãy dừng lại 1 phút để suy nghĩ, có được không? Ahihi ???

Leave a Reply

© 2024 LeVuHoang | WordPress Theme : ScrollMe