Hủ tục

Nhân bài viết về Máy xin xăm tự động tại Vietnam. Tôi đề nghị bỏ:

  • Thắp nhang
  • Phóng sinh
  • Đốt giấy tiền vàng bạc
  • Xin xăm

Nên nhớ là, tu tại tâm. Trong lòng có nghĩ ác thì dù có đi 100 chùa cũng không hết tội, đúng hông cả nhà? ???

Leave a Reply

© 2024 LeVuHoang | WordPress Theme : ScrollMe